Xiaomi Redmi Note 5 Pro ROMs

DotOS

DotOS ROM

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
ToxycOS

ToxycOS ROM

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
XenonHD

XenonHD ROM

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Candy

Candy ROM

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
AOKP Oreo

AOKP Oreo ROM

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Xiaomi Redmi Note 5 Pro

FireHound ROM

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Bootleggers

Bootleggers ROM

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Xiaomi Redmi Note 5 Pro

AOSiP ROM

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Xiaomi Redmi Note 5 Pro

DotOS ROM

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Havoc OS

Havoc OS ROM

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
AospExtended

AospExtended ROM

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
LineageOS

Lineage-Extended ROM

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes | Average: 4.00 out of 5 stars)
Loading...
XenonHD

XenonHD ROM

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes | Average: 4.00 out of 5 stars)
Loading...
Cardinal-AOSP

Cardinal-AOSP ROM

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Xiaomi Redmi Note 5 Pro

AICP ROM

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...